Visio ja toiminta-ajatus

AFD - Suomalaiset Alanyassa


Alanya Finliler Derneği eli AFD on Alanyassa toimiva Turkkiin marraskuussa 2013 rekisteröity yhdistys.

Finliler Alanya'da  A
lanya Finliler Derneği 2013 yılının Kasım ayında Alanya'da kurulmuştur.

Visio

Yhdistyksen tavoitteena on, että sen jäsenistö voi hyvin ja että yhdistys tunnetaan ja sitä arvostetaan ja kunnioitetaan.

Toiminta-ajatus

AFD edistää Alanyassa suomalaisten ja turkkilaisten keskinäistä kanssakäymistä ja toistensa kulttuurien tuntemusta, tukee suomalaisten kotoutumista ja asumista sekä auttaa suomalaisia matkailijoita saamaan enemmän irti lomastaan Alanyassa.

Toiminta-ajatuksen pääteemat

Yhdessä Alanyassa -teemaan sisältyy toiminta, jossa ovat yhdessä mukana sekä suomalaiset että turkkilaiset. Tässä tarkoituksessa järjestetään tutustumiskäyntejä ja yhteisiä tilaisuuksia sekä esitellään suomalaista ja turkkilaista kulttuuria. Suomalaisiin ja turkkilaisiin viranomaisiin ja yhteistöihin sekä muihin ulkomaalaisyhteisöihin pidetään jatkuvasti yhteyttä.

Koti Alanyassa -teeman mukaisella toiminnalla tuetaan Alanyassa pysyvämmin asuvien suomalaisten kotoutumista ja asumista sekä yleistä hyvinvointia. Yhdistys tuottaa ja välittää eri tavoin luotettavaa ja hyödyllistä tietoa pysyvää asumista koskevista asioista, julkisista ja kaupallisista palveluista ja ajankohtaisesta lainsäädännöstä. Uusille asukkaille järjestetään perehdyttämistilaisuuksia. Jäsenten säännölliselle yhdessäololle luodaan mahdollisimman hyvät puitteet.

Loma Alanyassa -teema pitää sisällään toiminnan, joka palvelee Alanyassa matkailevia suomalaisia. Lomailijoille annetaan tietoa asumisvaihtoehdoista, yleisistä palveluista, mielenkiintoisista käyntikohteista ja kontakteista suomalaisiin ja turkkilaisiin Alanyassa.

AFD toteuttaa tarkoitustaan pitämällä yhteyttä suomalaisiin ja turkkilaisiin viranomaisiin ja yhteisöihin.

AFD huolehtii jäsenistään edistämällä heidän yleistä hyvinvointiaan.


Derneğin Kuruluş Amacı
Alanya Finliler Derneği, Türkiye ve Alanya'nın tarihini, kültürünü ve çevresel güzelliklerini  Fin vatandaşlarına tanıtma ve aynı  şekilde Türk vatandaşlarına Finlandıya' yı ve Fin kültürünü  tanıtma amacı ile kurulmuştur.