Koti Alanyassa

Koti Alanyassa -teeman mukaisella toiminnalla tuetaan Alanyassa pysyvämmin asuvien suomalaisten kotoutumista ja asumista sekä yleistä hyvinvointia. Yhdistys tuottaa ja välittää eri tavoin luotettavaa ja hyödyllistä tietoa pysyvää asumista koskevista asioista, julkisista ja kaupallisista palveluista ja ajankohtaisesta lainsäädännöstä. Uusille asukkaille järjestetään perehdyttämistilaisuuksia. Jäsenten säännölliselle yhdessäololle luodaan mahdollisimman hyvät puitteet.