OHJEITA VUOKRANANTAJILLE TURKISSA 31.1.2019


Lyhytaikainen ( 1 - 4 vko) vuokraaminen

Miten voin vuokrata asuntoani viikoittain?

Vuokralaiset on ilmoitettava päivittäin poliisin GIYIMBIL- systeemillä. Tietokoneen on oltava Turkissa, joten omistajan ollessa itse ulkomailla, on vuokraus kätevintä antaa jonkun kiinteistönvälityksen hoidettavaksi.


Asiaa hoitava yritys laskuttaa vuokralaista ja lisää laskuun 18 % KDV-veroa.

Yritys tarkistaa vuokralaisen passista henkilötiedot. Vuokranantaja rekisteröityy myös verovirastoon. Yritys hoitaa vuosittain veroilmoituksen ja

maksaa vuokratuloista määrätyn veron (22%) verovirastoon tai pankkiin. Yritys veloittaa tekemästään työstä palkkion tai komission, josta se on itse myös verovelvollinen. Loput se tilittää vuokranantajalle ( omistajalle ).

Alle 4.200 tl vuokratulo vuodessa on verovapaa. Vuokraukset pitää kuitenkin ilmoittaa viranomaisille.

Sakko rekisteröinnin laiminlyönnistä on 10.000 tl ja 700 tl / päivä.


2. Pitkäaikainen vuokraus ( yli kuukauden )


Katso “Ohjeita vuokralaiselle “ , miten vuokrasopimus tehdään.


Vuokratulo on veronalaista tuloa, mikäli se ylittää 4.200 tl ( n.700e ) vuodessa.

Veroilmoitus on annettava vuoden alkupuolella ja verojen viimeinen maksupäivä on 25.3.2019. Verokanta on 22% ja vähennyksen voi tehdä todellisten kulujen mukaan tai klimppisummana.


Isännöitsijälle ( Site Manager ) pitää ilmoittaa kaikki vuokralaiset ja hän on velvollinen pitämään heistä kirjaa tai rekisteriä tietokoneella. Isännöitsijälle on näytettävä vuokralaisten passit ja vuokrasopimukset. Myöskin perheenjäsenet, jotka oleskelevat asunnossa, pitää ilmoittaa isännöitsijälle, vaikka he eivät maksa vuokraa. Jos taloon tulee poliisitarkastus, isännöitsijän pitää tietää talossa oleskelevat.


Asuminen ilman vuokraa on mahdollista vain omistajan äidille, isälle tai lapsille. Muun henkilön asuessa asunnossa ilmaiseksi lasketaan laskennallinen vuokra. Jos henkilö asuu asunnossa siinä tarkoituksessa, että hän huolehtii ja valvoo omaisuutta, ei laskennallista vuokraa katsota tuloksi.


Vuokra on maksettava pankin tai postin välityksellä. Sekä vuokranantajan että

vuokralaisen pitää pystyä todistamaan maksunsa ja saantonsa näiden laitosten antamilla kuiteilla tai dokumenteilla. Dokumenteiksi kelpuutetaan

talletus pankkiin, maksumääräys, shekki tai credit card, rahoituslaitokset tai posti. Myös internet maksut hyväksytään.


Vuokratulosta tehtävät vähennykset:

Kertasumma

Todelliset kulut

Kertasummavähennys oli 15% v.2017. Sitä ei voi vaihtaa kahteen vuoteen muuksi.


Todelliset kustannukset: seuraavat kulut voi vähentää vuokratulojen kokonaismäärästä:

Omistajan maksamat valaistus-,lämmitys-, vesi- ja hissikulut

Hallinnointikulut

Vakuutuskulut

Vuokrattuun asuntoon kohdistuvat lainan korot

- 5% asunnon hankinta-arvosta viiden vuoden ajan hankinnan ajankohdasta v.2013 jälkeen ostetuissa asunnoissa

Omistajan kunnalle maksamat kulut ja palkkiot

Omistajan maksamat korjauskulut

Kuitit maksetuista kuluista on säilytettävä 5 vuotta ja näytettävä verovirastolle

pyydettäessä

Nämä ohjeet on koottu internetin palstoilta ja niiden noudattaminen on jokaisen omalla vastuulla.