Ulkosuomalaisten uusi digitaalinen osallistumisalusta Virta on avattu käyttäjille 2.3.2023

3.3.2023

Ulkosuomalaisten uusi digitaalinen osallistumisalusta Virta on avattu käyttäjille 2.3.2023
 
Mikä on Virta?
Virta on Suomi-Seuran uusi ulkosuomalaisille suunnattu digitaalinen osallistumisalusta, joka kokoaa ulkosuomalaiset yhteen keskustelemaan ajankohtaisista ja ulkosuomalaisia koskettavista teemoista. Virran tarkoituksena on vastata ulkosuomalaisten toiveisiin välittää aloitteita ja kehittämisehdotuksia Suomeen päin ja saada äänensä kuuluviin. Myös Suomi-Seuran ulkosuomalaisparlamentin aloitejärjestelmä on tarkoitus korvata uudella Virralla. Se merkitsee jatkuvaa ja ajantasaista ulkosuomalaisille tärkeiden aloitteiden ja ideoiden käsittelyä. Virta sujuvoittaa perinteistä ulkosuomalaisyhteisöjen aloitteellisuutta ja laaja-alisempien yhteiskunnallisesti merkittävien teemojen käsittelyä. Paikka- ja aikariippumattomana alustana Virta parantaa yhdenvertaisuutta ja monimuotoisen ulkosuomalaiskentän palvelua
 
Miten Virta toimii?
Virtaan avataan virtuaalisia keskustelupalstoja, eli ”virtapiirejä”, joissa rekisteröityneet käyttäjät pääsevät osallistumaan keskusteluun. Virtapiirit ovat auki määrätyn ajan, ja niiden sulkeuduttua keskusteluista koostetaan tiivistelmät, joita voidaan hyödyntää ulkosuomalaisten asioiden edistämisessä. Virrassa keskustelijoiden on myös itse mahdollista ehdottaa uusia virtapiiriaiheita. Näin pyritään luomaan keskusteluja, jotka ovat ulkosuomalaisille aidosti tärkeitä ja heitä kiinnostavia.
Virran toteuttaa ulkosuomalaisuuden asiatuntijajärjestö Suomi-Seura ry ja teknisestä toteutuksesta vastaa Haltu oy. Virta on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran rahoittama hanke, ja osa Sitran Uudet vaikuttamisen tavat -projektia, joka kehittää uusia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja.
 
Virtaan kirjautuminen osoitteessa: https://virta.suomi-seura.fi
 
Kysymykset Virtaan liittyen: virta@suomi-seura.fi
 
Tuuli Karhunen
Hankekoordinaattori – Project Coordinator
+35844 710 9387
 
Suomi-Seura ry – Finland-Samfundet – Finland Society
Mariankatu 8
FI-00170 Helsinki, Finland
www.suomi-seura.fi